Меню
Кошница

Декларация за поверителност

Политика за Поверителност и Защита на данните в Грифати Трейд ЕООД, в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Защитата на личните данни на потребителите на нашия сайт е важен ангажимент за нас. Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация – име, адрес, електронен или пощенски адрес, телефонен номер за контакт, данни за фактура. Грифати Трейд ЕООД не събира лични данни от Вас, освен ако Вие не ги предоставите в случай, когато поръчвате от нас стоки. Грифати Трейд ЕООД с адрес гр.Велико Търново, ул.Вела Пискова 3, ЕИК 205127217, тел. 0897976121, e-mail: office@4soutlet.com, прилага следната политика за защита на личните данни във взаимоотношенията си с клиентите на онлайн магазин www.4soutlet.com Грифати Трейд ЕООД събира и обработва информация за физически лица по повод на търговски взаимоотношения. Настоящата политика за защита на личните данни урежда как да бъдат събирани, обработвани и съхранявани личните данни в съответствие с правните изисквания. Грифати Трейд ЕООД ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специфична информация или за комуникация с Вас. Тези лични данни се използват за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с клиентите относно поръчки, продукти, връщане на стока, отказване на поръчка и промоционални оферти. Грифати Трейд ЕООД няма да продава Вашите лични данни на трети страни, нито ще ги търгува някъде другаде. Служителите на Грифати Трейд ЕООД са длъжни да пазят поверителността на Вашите данни и да спазват споразумение за разкриване на поверителна информация. Когато осъществявате достъп до интернет сайта на Грифати Трейд ЕООД, автоматично и не като част от регистрацията, се записват някои общи данни – използван интернет браузър, IP адрес, брой посещения, средно прекарано време в сайта, разгледани страници. Тази информация сама по себе си не може да идентифицира конкретно лице. Тази информация се използва с диагностична, статистическа цел, и за поддръжка функционалността на сайта ни. Вашите данни не се обработват повече, нито се предават на трети страни. Грифати Трейд ЕООД не иска да получава и да събира конфиденциална или защитена информация от Вас чрез този сайт. Всички съобщения, информация и други известия, излъчени или изпратени от този сайт, ще се считат за не поверителни и не представляващи предмет на права. При регистрирането на Профил в www.4soutlet.com, всеки потребител на сайта си създава свое собствено, уникално потребителско име – комбинация от букви и/или цифри, своя уникална парола за достъп – комбинация от цифри и/или букви, както и еднократно и доброволно въвежда своите данни, които се използват само и единствено при изпълнение на заявена от него поръчка на стока/и. Избора на уникално потребителско име, уникална парола и тяхното съхранение зависят изцяло от потребителя. Всеки потребител на www.4soutlet.com, носи пълна отговорност за опазване тайната на своите потребителско име и парола, и всички действия, които се извършват чрез използването им. Всеки регистриран в www.4soutlet.com потребител има право да поиска изтриване на въведените от него лични данни, като това води и до заличаване на използваните от него потребителско име и парола. За тази цел потребителят следва да докаже, че именно той е регистрираното лице, като изпрати цялата информация която е въвел при регистрацията си.Клиентът може свободно да посещава Интернет магазин www.4soutlet.com и без регистриране на Профил. При закупуване на стока, Клиент със статут Гост (без създаден Профил), трябва да предостави необходимите лични данни за осъществяване на доставката: име, телефон, e-mail адрес, адрес за доставка и данни за фактура. В този случай личните данни на Госта се заличават след изпълнение на поръчката и изтичане на 14-дневния период за връщане на стоката по желание на Клиента, и 30-дневния срок на гаранцията. www.4soutlet.com не носи отговорност за неизправности, които могат да застрашат сигурността на сървъра, съхраняващ базата данни, въпреки предприетите предпазни мерки. Грифати Трейд ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя тази информация на трети лица, освен в случаите когато:а) е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент;б) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; в) в други посочени в закона случаиВие имате право да: • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни; • Да искате достъп до тях; • Да искате коригирането им, ако са неточни; • Да искате заличаването им; • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им); • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице; • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни; Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg .Политиката е одобрена от управителя на 18.05.2018. Политиката е ефективна от: 25.05.2018.

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

Декларация за поверителност